Bliv kørelærer

Hos Kaspers Køreskole har du mulighed for at blive uddannet kørelærer med eller uden uddannelsesaftale.

Hør mere om at blive ansat hos Kaspers Køreskole inden uddannelse

For at blive kørelærer til kategori B (personbil) i Danmark skal du følge visse kvalifikationskrav og uddannelsesprocedurer.

Her er de grundlæggende trin og krav:


1: **Alder og erfaring:** Du skal normalt være mindst 24 år gammel og have haft et kørekort i kategori B i mindst 2 år.


2: **Kørekort** Du skal have kørekort til kat B, A og C/E

3: **Uddannelse:** Gennemgå en voksenpædagogisk grunduddannelse. Eller andet sidestillet med dette. Bagefter kommer kørelæreruddannelsen, den består af både teoretisk og praktisk undervisning og dækker emner som pædagogik, trafikundervisning og lovgivning.

4: **Praktik:** under uddannelsen skal du gennemføre en praktikperiode, hvor du arbejder som elevkørelærer under opsyn af en erfaren kørelærer.

5: **Eksamener:** Du skal bestå 2 forskellige eksamener, herunder en teoretisk forprøve samt eksamen i trafikundervisning og praktisk kørsel.

6: **Fornyelse:** Dit kørelærercertifikat skal normalt fornyes med jævne mellemrum, og du skal opfylde fortsat uddannelseskrav for at forblive en kvalificeret kørelærer.
Bemærk, at disse krav kan ændre sig over tid, så det er vigtigt at kontakte Færdselsstyrelsen eller køreskolen for de seneste oplysninger og vejledning om, hvordan du bliver kørelærer til kategori B.

Se mere på www.fstyr.dk

Lønnen som kørelærer kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder din erfaring, din placering, arbejdsbyrden og typen af køretimer, du underviser i.

Her er nogle generelle retningslinjer for økonomien som kørelærer:


1: **Erfaring:** Generelt kan erfarne kørelærere forvente en højere løn end nyuddannede. Dette skyldes ofte den ekspertise og erfaring, de bringer til undervisningen.

2: **Placering:** Lønnen kan variere betydeligt afhængigt af, hvor du arbejder. Kørelærere i større byer eller områder med høj efterspørgsel kan ofte tjene mere end dem i mindre byer eller landdistrikter.

3: **Arbejdsbyrde:** Hvor mange timer du arbejder, kan påvirke din samlede indkomst. Nogle kørelærere arbejder på fuld tid, mens andre foretrækker deltidsarbejde.

4: **Type køretimer:** Hvis du underviser i specialiserede kørekategorier som lastvogne eller motorcykler, kan du ofte tjene mere end dem, der underviser i almindelige personbiler.

5: **Selvstændig vs. ansat:** Nogle kørelærere arbejder som selvstændige og driver deres egne køreskoler, hvilket kan påvirke deres indkomst. Andre er ansat af etablerede køreskoler, hvor lønnen kan variere.


Som en generel retningslinje kan en kørelærers løn i Danmark variere fra omkring 300.000 DKK til 500.000 DKK om året eller mere, afhængigt af ovenstående faktorer. Det er vigtigt at undersøge den aktuelle lønsituation i dit område og branche for at få en mere nøjagtig idé om, hvad du kan forvente at tjene som kørelærer.

4 grunde til at blive kørelærer

1: Bidrag til trafiksikkerhed: Som kørelærer har du mulighed for at uddanne kommende bilister og fremme sikker kørsel, hvilket kan bidrage til at reducere trafikulykker og redde liv.

2: Fleksibilitet i arbejdstiden: Mange kørelærere har fleksible arbejdstider, der giver dem mulighed for at tilpasse deres arbejdsplan til deres personlige liv og behov.

3: Personlig tilfredsstillelse: At hjælpe elever med at opnå deres kørekort og udføre en vigtig færdighed kan give en dyb følelse af personlig tilfredsstillelse og opfyldelse.

4: Stabil beskæftigelse: Efterspørgslen efter kørelærere forbliver generelt stabil, da folk fortsat har brug for kørekort, hvilket kan give en stabil indkomst. Der er mulighed for at blive ansat i Kaspers køreskole, efter end uddannelse.

Pris på kørelæreruddannelsen

I alt 26.000 kr. incl moms

10.000 Kr. betales senest til holdstart

Prisen er gældende til og med holdstart. Og er incl 10 forprøve ark og undervisningsplanen til kat B. (Forprøveark skal tilbageleveres efter endt forprøve)

15.000 Kr. betales senest efter endt forprøve og er gældende til og med eksamen* *Der betales et gebyr for tilmelding til eksamen på 1000 kr.

Hvis du mod forventningen skulle risikere at dumpe:

Forprøven koster det 2500 Kr. at sidde med igen i undervisningen.

Hvis du er så uheldig at dumpe eksamenen efter forprøve koster det 5000 Kr. at komme med igen.

Der er typisk teori hver uge om mandagen i Fredericia fra kl 16.00 til 20.00

Vi uddanner også kørelærere til kat A, motorcykel.

Tilmeld dig kørelæreruddannelsen